1. Phường 16

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
499 Lê Đức Thọ Nhà thuốc Duy Châu 0907405522

2. Phường 01

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
427 Phan Văn Trị Nhà thuốc Đại Đức Mạnh ⭐ 0982405268

3. Phường 06

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
15B Đường số 30 Nhà Thuốc Thanh Thùy ⭐ 0905900908
Loading...