1. Phường Tăng Nhơn Phú B

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
259 Đình Phong Phú Nhà thuốc Hồng Thắm 0348209602
185 Tăng Nhơn Phú - Kp5 Nhà thuốc Trọng Phúc 0989036146

2. Phường Phước Bình

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
05 Đường Số 7 Nhà thuốc Bảo Trâm 1 ⭐ 0903101051
100 Đại Lộ 2 Nhà thuốc Đức Hiền 2 0376688703

3. Phường Hiệp Phú

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
90 Trần Hưng Đạo Nhà thuốc Minh Châu 0909990982
109 Lê Văn Việt Nhà thuốc Hữu Phúc 0983205060

4. Phường Phước Long B

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
355b Đỗ Xuân Hợp Nhà thuốc Phước Thiện 1 0903622527

5. Phường Tăng Nhơn Phú A

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
số 7/3c đường 182 Công ty TNHH Dược Phẩm GH 0985356793

6. Phường Trường Thạnh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
1170 Nguyễn Duy Trinh Nhà thuốc Long Trường 2 0988544305
1457 Nguyễn Duy Trinh Nhà thuốc Việt Hưng 0964661826

7. Phường Phú Hữu

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
840 Nguyễn Duy Trinh Nhà thuốc Hồng Đức 0984669377

8. Phường Long Thạnh Mỹ

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
232 Nguyễn Văn Tăng Nhà thuốc Gia Bảo 0364329813
Loading...