1. Phường 14

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
87 Trần Quang Diệu Nhà thuốc Hồng Ngọc 1 ⭐ 0919566388
296 Lê Văn Sỹ Nhà thuốc Thiên An ⭐ 0919148225
518 Bis Lê Văn Sỹ Nhà thuốc Minh Khôi ⭐ 02862526111

2. Phường 01

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
177 Nguyễn Thiện Thuật Nhà thuốc Ngọc Châu 2 ⭐ 02838338998

3. Phường 03

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
212 Nguyễn Thiện Thuật Nhà thuốc Pharmart 02877796505
Loading...