1. Thành Phố Tuy Hòa

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
293 Lê Lợi, P. 5, Phường 05 Nhà thuốc Ngọc Ái ⭐ 02573825941
241 Lê Lợi, P. 5, Phường 05 Nhà thuốc Mỹ Sang 0374136454
13/3 Nguyễn Bỉnh khiêm, Phường 08 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Huy Phú Yên 02573829153

2. Thị Xã Sông Cầu

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Hoà Mỹ, Xã Xuân Cảnh Quầy Thuốc Quỳnh Dung 0354288399

3. Huyện Tuy An

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
51 Lê Thành Phương, Thị trấn Chí Thạnh Nhà Thuốc Cẩm Hồng 02573865476
Loading...