1. Thành Phố Cà Mau

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
20 Trương Nhị, P. 2, Phường 02 Nhà thuốc Minh Tinh Đường ⭐ 0907864709
10c Trưng Nhị- P. 2, Phường 02 Nhà thuốc Vĩnh Thuận ⭐ 0947779396
36 Đề Thám- P. 2, Phường 02 Nhà thuốc Đức An Đường ⭐ 0918661616
Ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm Quầy thuốc Như Ngọc ⭐ 0949 897 996
81 Phạm Văn Ký, Phường 02 Nhà thuốc Hòa Hòa 02903832366 - 0948724872
Chợ B, Ấp 1, Xã Tắc Vân Quầy thuốc Tú Trân 0947205054

2. Huyện Cái Nước

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
17e Chợ Rau Dừa, Thị trấn Cái Nước Nhà thuốc bắc Đức Tế Đường ⭐ 02903880505

3. Huyện Thới Bình

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Đường 3/2 Trung Tâm Thương Mại, Thị trấn Thới Bình Quầy thuốc Vương Kim Thu ⭐ 0918111786

4. Huyện Trần Văn Thời

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
207 Khóm 7, Thị trấn Sông Đốc Tiệm thuốc bắc Hậu Minh Đường ⭐ 0918405542

5. Huyện Đầm Dơi

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ấp Chà Là, Xã Trần Phán Quầy thuốc Nhân Ái 0919626677
Loading...